Monthly Archives: Apr 2016

Denk het niet!!

Vroeger…vroeger keek je op tegen tweede Kamerleden. Je wist dat je, om het in je leven zover te schoppen dat je kon debatteren in de Tweede Kamer je heel wat in je Mars moest hebben.  Met verwondering heb  ik gekeken … Continue reading

Posted in Algemeen | 2 Comments

My passport may be removed from the ashes again ..

pride: Long ago, in an  other decade we lived in Germany. This was because My father was in the army and was stationed in Seedorf.  Around Seedorf at the time lived very much Neo Nazis and people who openly were siding … Continue reading

Posted in Algemeen | 1 Comment

Mijn paspoort mag weer even uit de as gehaald worden

Trots: Lang geleden in een ander decennia woonden wij in Duitsland. Dit kwam omdat mijn vader beroepsmilitair was en in Seedorf gelegerd was. In de omgeving van Seedorf woonden toentertijd waanzinnig veel échte Neo Nazi’s en mensen die openlijk met … Continue reading

Posted in Algemeen | 2 Comments

BDS and the Hypocrisy of the Dutch government

There have been published many articles about The BDS movement. BDS stands for Boycott Divestment and Sanctions. This movement  aims, in their own opinion, the noble goal of achieving political and public awareness of the situation and human rights in … Continue reading

Posted in Boycot en Labeling Israel | 1 Comment

BDS en de hypocrisie van de Nederlandse Regering

Er zijn al heel veel artikelen verschenen over BDS beweging. BDS staat voor Boycott Divestment and Sanctions.  Deze beweging heeft volgens eigen zeggen het nobele doel om politieke en publieke bewustzijn te bewerkstelligen voor de situatie en mensenrechten in bezette … Continue reading

Posted in Boycot en Labeling Israel | 2 Comments

Repulsive Media terror against Israel

Jerusalem April 18, 2016 a woman get into a bus along with her 15 year old daughter … A day like any other day in the beautiful Jerusalem. In the bus are all kind of people. People on their way … Continue reading

Posted in Algemeen | 1 Comment

Weerzinwekkende media oorlog tegen Israel

Jerusalem 18 april 2016 een vrouw stapt een bus in samen met haar 15 jarige dochter… Een dag zoals alle andere dagen in het mooie Jerusalem.  In de bus zitten verschillende mensen.  Mensen die uit eten gaan, mensen op weg … Continue reading

Posted in Algemeen | 14 Comments