Brief voor vd Laan

Time to Stand up for Israel
Pa. Xxxxxxxxxxxx
Xxxx  xxxxxxxxxxx
Tel: 061234567

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Eberhardt Van Der Laan
T.a.v. Gemeente raad
Postbus 90395
1006 BJ AMSTERDAM

Alkmaar, 29 augustus 2017.

 
Betreft: Voortdurende verspreiding van Haat en Antisemitisme in Amsterdam.

Hoogedelachtbare heer Eberhardt Van Der Laan,  Edelachtbare leden van de gemeenteraad,

Op 8 juli 2017 kregen wij, Time to Stand Up For Israel (TTSUFI), een zogenaamde WOM-brief uitgereikt.  Deze brief had betrekking op de situatie op het Damplein en onze demonstratie.

Wij hebben tot nu toe niet officieel gereageerd, mede door het feit dat we blij waren dat de haat verspreiding door “Pro Palestina” door deze maatregel geminimaliseerd leek te zijn.  Hoewel wij wél met verbijstering bovengenoemde brief gelezen hebben. Wij hebben nooit geweld gebruikt, we hebben ons altijd aan de 25 meter grens gehouden, we hebben nooit gescholden, zijn nooit gestart met geweld, hebben nooit bedreigd, nooit geroepen dat de “Pro Palestijnen” dood moesten etc. We stonden daar in alle waardigheid te trachten om het felle Antisemitisme in Amsterdam en Nederland een halt toe te roepen, antisemitisme dat hand in hand gaat met Israël haat onder de valse vlag van het Antizionisme.

Verbijsterend was het om documenten te lezen, die ik toegestuurd kreeg door een WOB verzoek.

Quote “Enkele individuele sympathisanten van BEIDE partijen houden zich niet aan de opgelegde 25 meter regel” Unquote. Tenenkrommende leugens. U spreekt hierbij over de heer Michael Jacobs (MJ), een man die geplaagd is door autisme zich niet hield aan de afspraken en daardoor uit onze groep is verbannen. De politie was daarvan op de hoogte, bevestigde zelfs dat ze op de hoogte was. Desalniettemin werden alle gedragingen van M.J en alle arrestaties en aangiftes die daaruit volgende op onze conto geschreven. Sinds de WOM-brief van 8 juli jl., staat Time niet meer op de Dam, zoals altijd houden wij ons WEL aan de regels. 

Tergend is te zien dat de heer R. Norre, de man in de rolstoelmobiel, openlijk en inclusief nazisymbolen, nog elke week, meerdere dagen op dezelfde Dam staat, nu is het zogenaamd een eenman actie, we hebben tientallen foto’s die laten zien dat R. Norre altijd bij het Simon Vrouwe kamp behoorde. Buiten dat feit om, de haat die Simon Vrouwe en consorten verspreidt is thans verdeeld over de gehele stad. Dit is verschrikkelijk; ten eerste staat Amsterdam blijkbaar Nazisymbolen toe…. Men staat toe dat, in tegenstelling tot wat u, Burgemeester Van Der laan, beweerde in uw brief van 8 juli 2017, De Vrijheid van Meningsuiting klaarblijkelijk NIET botst met het recht om vrij te zijn van vrees voor discriminatie, haatzaaien of geweld. Tenzij deze zinsnede alleen geldt voor de Pro Palestina kant, met andere woorden alleen Zionisten en Joden mogen worden uitgescholden, bedreigd, uitgesloten en zelfs fysiek worden aangevallen?

Waarmee U, Burgemeester van Der laan en Gemeenteraad zich schuldig lijken te maken aan willekeur en zelfs discriminatie en antisemitisme.

TTSUFI heeft altijd met waardigheid een tegengeluid willen laten horen, hetgeen tot niets geleid heeft. De Haat in Amsterdam wordt zelfs nog verder verspreid. Amsterdam is een nieuw tijdperk ingegaan waar Nazisymbolen getolereerd worden en Joodse Nederlanders die daartegen protesteren gearresteerd en afgevoerd worden… Of is dit een herleving van een oud tijdperk?

Dit behoeft Nationale en zelfs internationale aandacht. Die tijd is nu gekomen…TTSUFI zal met alle respect voor welke wet dan ook, nooit tolereren dat de vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt om antisemitisme te verspreiden, om haat te verspreiden om uitsluiting te bevorderen.

Dit kan nooit de bedoeling zijn, laten we met zijn allen ervoor zorgen dat we weer trots kunnen zijn op Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Time To stand up for Israel

Namens deze:
Marita Bonsink en Sabine Sterk

About The other side Is Real

My name is Sabine Sterk and since I was very young I was a fanatic Israeli supporter. My father worked for the UNTSO and was sent to the Middle East when I was 12 years old. I lived in Syria and Israel and saw from a young age the difference between the cultures… When I returned to the Netherlands I noticed that the Anti Israel sentiment was increasing and I started to fight this. I admire Israel for all the good things that are achieved in the country. I am not religious and my motto is: Israel has the right to exist and Israel has the right to defend herself. As long as I live I will stand up for Israel and speak out on behalf of her. My ultimate dream is to find work in Israel or for Israel… I still hope to Fulfill that dream anytime soon… There is nothing I want more. I am passionate, a true Zionist supporter, enthusiastic, impulsive, impatient, honest but always try to live the best I can.
This entry was posted in Algemeen. Bookmark the permalink.

1 Response to Brief voor vd Laan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s