Geweldsincident HaCarmel

Aan: Burgemeester en Wethouders Amserdam, Minister van justitie F. Grapperhaus, media en andere geinteresseerden.

Amsterdam Alkmaar, 08 Mei  2020

Edelachtbare vrouwe F. Halsema en Hooggeachte heer F. Grapperhaus,  

Op 4 Mei sprak de Koning op de Dam de historische woorden “Wij mogen niet meer wegkijken”, hij doelde daarmee op alle haat incidenten en daden tegen de menselijkheid die er in de Tweede Wereldoorlog plaats konden vinden, juist omdat burgers, gezagdragers en bestuurders niet voldoende, niet tijdig of helemaal niet ingrepen terwijl er onder hun ogen haatincidenten en geweld tegen burgers ongestraft plaats vonden. Het resultaat is op dramatische manier duidelijk geworden;  meer dan 60.000 Joden werden alleen al in Amsterdam, uitgesloten, vernederd, aangevallen, afgevoerd en vermoord, met actieve medewerking van politie, terwijl burgemeester en wethouders, koningin en regering wegkeken en niet ingrepen. De koning sprak op 4 mei wederom, DIT MAG NOOIT MEER GEBEUREN..

In de ochtend van 8 mei 2020, werd het Joodse/ Israëlische restaurant HaCarmel wederom slachtoffer van een antisemitisch geweldsincident.  Voor de derde keer in nog geen 2 jaar tijd. Hoewel restauranthouder en Joodse organisaties aan de bel trokken en verzochten aan de politie en burgemeester dit toch vooral te zien als een antisemitisch geweldsincident en niet als vandalisme of vernieling, werden deze oproepen genegeerd. Vandaag zijn de woorden, vernieling,  incident, poging tot brandstichting te lezen in de media. Nergens wordt er gesproken over Jodenhaat en Israel haat, terwijl dit overduidelijk het geval is. De dader van vandaag is dezelfde persoon die in 2017,  zogenaamd als verward persoon, de eerste aanslag op het restaurant pleegde. Hoe kon dit nogmaals gebeuren?.

Burgemeester Halsema, wij richten ons rechtstreeks tot u,  Hoever moet dit nog gaan? Wat als de dader vandaag succesvol was geweest? Dan was op zijn minst, het restaurant tot de grond toe afgebrand, gelijke de Kristallnacht of erger nog, dan waren er misschien wel doden gevallen. Was er dan eindelijk opgetreden in uw stad die al zolang tolereert dat er in haar centrum, op diezelfde Dam, waar  op 4 mei de koning de historische speech ten gehore bracht, elke week haat tegen Joden, tegen Israel wordt geproclameerd. Waar haat wordt getolereerd en verspreid. 

Mevrouw Halsema, we roepen u met klem op om niet meer weg te kijken, om joden- en Israel haat in uw stad en waar dan ook NIET meer te tolereren, en u te houden aan de door uw getekende werkdefinitie van Antisemitisme van het Militaire Comité van de EU (EUMC)

In uw stad is ruimte ontstaan voor dit soort Antisemitische geweldsincidenten door het tolereren van de verspreiding van pure Jodenhaat op de Dam,  het bagatelliseren van de Antisemitische daden en het niet optreden bij  incidenten die volgens de werkdefinitie Antisemitisme (EUMC) Antisemitisch zijn.

Wij hopen dat dit nieuwste incident bij het Joods-Israëlische Koosjere restaurant HaCarmel nu aanleiding zal zijn om daders harder aan te pakken en Antisemitisme te gaan bestrijden volgens de genoemde werkdefinitie Antisemitisme.

Wij wachten op uw maatregelen. .

Met vriendelijke groeten,

Time To Stand Up For Israel,

Namens deze:

Sabine Sterk en Marita Bonsink

About The other side Is Real

My name is Sabine Sterk and since I was very young I was a fanatic Israeli supporter. My father worked for the UNTSO and was sent to the Middle East when I was 12 years old. I lived in Syria and Israel and saw from a young age the difference between the cultures… When I returned to the Netherlands I noticed that the Anti Israel sentiment was increasing and I started to fight this. I admire Israel for all the good things that are achieved in the country. I am not religious and my motto is: Israel has the right to exist and Israel has the right to defend herself. As long as I live I will stand up for Israel and speak out on behalf of her. My ultimate dream is to find work in Israel or for Israel… I still hope to Fulfill that dream anytime soon… There is nothing I want more. I am passionate, a true Zionist supporter, enthusiastic, impulsive, impatient, honest but always try to live the best I can.
This entry was posted in Algemeen. Bookmark the permalink.

1 Response to Geweldsincident HaCarmel

  1. Pingback: Geweldsincident HaCarmel – Kattukse Vrienden voor Israël

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s