Brief Labeling November 2015

Aan:

Zijne Excellentie Minister B. Koenders
Het ministerie van Buitenlandse Zaken,
Leden van de Tweede kamer,
Leden van de Europese  Unie.

Zoetermeer, 18 november 2015.

Betreft: Beleid op het gebied van labeling.
Uwe excellentie (s),

Met interesse hebben wij kennis genomen van de beslissing van het Europees  Parlement om de producten uit Judea & Samaria en de Golan te gaan labelen. Wij zijn ons bewust dat het Europees Parlement wil bijdragen aan het oplossen van conflicten in deze regio en begrijpen dat het Europees Parlement het welzijn en de werkgelegenheid, alsmede het bewerkstelligen van een tweestatenoplossing  hoog in het vaandel heeft staan.

De manier waarop het Europees Parlement dit wil uitvoeren roept echter vragen op. In de wereld zijn er ongeveer 200 betwiste gebieden zoals Cyprus, Catalonië, Gibraltar, Ierland, Tibet, Irak, de Westelijke Sahara, etc.  Als men bijvoorbeeld alleen al de situatie in het hedendaagse Irak bekijkt zien we daar de meest gruwelijke dingen; er vallen honderden doden per dag, hele bevolkingsgroepen, Christenen, vrouwen, homoseksuelen, bepaalde Islamitische minderheden worden vervolgd, barbaars uitgemoord met zwaarden, van gebouwen gegooid,  worden levend verbrand, als slaven verhandeld, kinderen en vrouwen worden verkracht.  Ook zijn er vele urgente situaties waar direct actie zou moeten worden ondernomen om acuut mensenlevens te redden. Ondanks deze verschrikkingen en deze onmenselijkheden kiest het Europees Parlement ervoor om in dit geval te zwijgen en daar geen zelfde soort  actie, d.w.z. geen labeling  te ondernemen. Geheel willekeurig wordt er slechts één gebied uitgekozen, namelijk Judea  & Samaria, als ook de Golan, waar geen enkele sprake is van bovengenoemde onmenselijke gruwelijkheden.

Wij begrijpen dat de Europese Unie wil meehelpen de situatie in Judea & Samaria en de Golan te regulariseren.  Maar het beleid is onduidelijk en zorgt voor verwarring.

Bijvoorbeeld:  wie zal deze label-maatregelen moeten uitvoeren?  Zijn het de pro-Palestina bewegingen die in de supermarkten de producten uit de schappen zullen gaan halen om te labelen?

Of gaat één bepaalde organisatie de producten van één bevolkingsgroep labelen en van speciale etiketten voorzien?  En wat gebeurt er met bijvoorbeeld een bedrijf dat is opgestart door twee vrienden, één Joodse man en één Arabische man.  Worden er dan halve etiketten opgeplakt?

De Europese Unie wil bijdragen tot bevordering van de Palestijnse bevolking in Judea & Samaria,   maar staat kennelijk niet stil bij wat de gevolgen zullen zijn van deze labeling  voor de economie in deze betwiste gebieden.  Met name voor de Palestijnse werknemers  die het gros uitmaken van de werkkracht.  Want de bedrijven in deze gebieden zullen hun poorten sluiten en zich gaan hervestigen in Jordanië of in andere regio’s van Israël.  Dit zal niet alleen tot hoge werkeloosheid leiden onder de Palestijnse bevolking , maar ook tot economische instabiliteit van het gehele gebied en daardoor meer onrust met zich meebrengen.

Onduidelijkheid over de maatregelen kan daarbij ook nog tot het volgende probleem leiden: doordat stelselmatig wordt gesproken over het labelen van Israëlische producten in plaats van over de labeling van producten uit Judea & Samaria worden bedrijven uit heel Israël  benadeeld.  Het koperspubliek maakt geen onderscheid tussen Judea & Samaria en andere regio’s in Israël. Deze maatregel werkt dus een totale boycot van Israël in de hand, ondanks het feit dat de Europese Unie zegt tegen een boycot van Israël te zijn.  Wil de Europese Unie verantwoordelijk zijn voor deze schadeberokkening?

Bovendien gaat de  Europese Unie met deze labeling voorbij aan de eigen grondbeginselen en wetten.  Is één daarvan niet het ‘niet discrimineren van een volk of bevolkingsgroep’?  De Europese Unie en zo ook de Nederlandse staat hechten veel belang aan eenheid en saamhorigheid. Maar de labeling resulteert in juist het tegenovergestelde van eenheid en saamhorigheid:  verdeeldheid en onrust en discriminatie.

Zoals hierboven uiteengezet,  leidt het labelen van producten in de betwiste gebieden tot werkeloosheid, tot onrust en daarmee tot meer conflicten. Daartegenover zullen investeringen, hetzij door Europese,  Amerikaanse of Israëlisch bedrijven  niet alleen economische stabiliteit en groei  teweegbrengen,  maar ook bijdragen tot het algemene welzijn van de Palestijnse bevolking.  Tevens zal de Europese Unie de eigen grondbeginselen kunnen handhaven.

Wij verwachten dan ook dat het Nederlandse Parlement zich tegen de labeling van producten uit Judea & Samaria en de Golan zal uitspreken.
Met de meeste hoogachting,

 

Sabine Sterk en Brenda Aartsen

Namens  de groep “Time to Stand Up for Israel” (1750 leden)
 

 

About The other side Is Real

My name is Sabine Sterk and since I was very young I was a fanatic Israeli supporter. My father worked for the UNTSO and was sent to the Middle East when I was 12 years old. I lived in Syria and Israel and saw from a young age the difference between the cultures… When I returned to the Netherlands I noticed that the Anti Israel sentiment was increasing and I started to fight this. I admire Israel for all the good things that are achieved in the country. I am not religious and my motto is: Israel has the right to exist and Israel has the right to defend herself. As long as I live I will stand up for Israel and speak out on behalf of her. My ultimate dream is to find work in Israel or for Israel… I still hope to Fulfill that dream anytime soon… There is nothing I want more. I am passionate, a true Zionist supporter, enthusiastic, impulsive, impatient, honest but always try to live the best I can.
This entry was posted in Algemeen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s